با توجه به ثبت نام های حج تمتع، بخش دیگری از پرسش و پاسخ های حج در پایگاه اطلاع رسانی حج تقدیم می شود. در روزهای آینده نیز سایر پرسش ها و پاسخ های فقهی حج مطابق فتاوای مراجع عظام تقلید ارائه خواهد شد.

 

1- شخصی که کارمند سازمان حج و زیارت است و به علّت مأموریت شغلی ممکن است از مکّه خارج شود; مثلا به مدینه برگردد، ولی یقین به این امر ندارد، آیا وقت احرام در میقات میتواند به نیت عمره تمتّع محرم شود؟

 

آیةالله خامنه ای: باسمه تعالی، میتواند نیت عمره تمتع کند.

 

آیةالله سیستانی: میتواند بلکه اگر قصد خروج ندارد باید نیّت تمتّع کند و خارج شدن برای کاری، هر چند غیر ضروری، اشکال ندارد در صورتی که مطمئن باشد حج را درک میکند.

 

آیةالله فاضل لنکرانی: بلی میتواند و خروج از مکه در صورتی که اطمینان به رسیدن برای اعمال حج را دارد جایز است.

 

 آیةالله مکارم شیرازی: میتوانند برای عمره تمتع احرام ببندند حتی در صورتی که یقین داشته باشند که به خاطر الزامهای شغلی بعد از پایان عمره تمتع از مکه خارج میشوند، مشروط بر این که برای انجام حج به موقع برگردند.

 

آیةالله مکارم شیرازی: اگر سال اوّل استطاعت اوست، حج از او ساقط است مگر این که استطاعت برای سالهای بعد باقی بماند و اگر قبلا حج بر او مستقر شده و مأیوس از خوب شدن است، نایب میگیرد تا حج را از طرف او بجا آورد و اگر امید بهبودی میرود، هر زمان بهبودی پیدا کرد خودش حج تمتع را در سالهای آینده بجا آورد

 

آیةالله لطف الله صافی: بلی میتواند، والله العالم.

 

آیةالله شیخ جواد تبریزی: میتواند به نیت عمره تمتع محرم شود و اگر از مکه بخواهد خارج شود احکام خروج از مکه را باید رعایت نماید. والله العالم

 

2- شخصی در مدینه منوره، دیگری را اجیر میکند که برای پدروی حج میقاتی بجا آورد ولی مشخص نکرده است که از مسجد شجره محرم شود یا میقاتهای دیگر، آیا اجیر میتواند از مسجد شجره به نیّت عمره مفرده محرم شود وپس از آن به جحفه یا قرن المنازل برود وبرای عمره تمتّع استیجاری محرم شود؟

 

آیةالله خامنه ای: در فرض مذکور اجیر میتواند از هر کدام از مواقیت معروف، به نیابت محرم شود. مگر این که اجیر گرفتن در مدینه قرینه باشد بر این که مستأجر نظرش مسجد شجره بوده که در این صورت باید از مسجد شجره محرم شود.

 

آیةالله سیستانی: ظاهراً این استیجار منصرف است به احرام از مسجد شجره ولی اگر چنین نباشد یا تصریح به عدم تقیید کند اشکال ندارد.

 

آیةالله مکارم شیرازی: اگر منظور این است که عمره مفرده را انجام دهد و بعد به میقات برگردد برای عمره تمتع استیجاری محرم شود مانعی ندارد، مشروط بر این که فاصله میان دو عمره مطابق فتوای ما حفظ شود.

 

آیةالله لطف الله صافی: اگر منصرف به احرام او از مسجد شجره نباشد مانعی ندارد. والله العالم.

 آیةالله شیخ جواد تبریزی: در صورتی که قرینهای ولو از جهت تعارف بر احرام از مسجد شجره احراز نشود میتواند از خود چهار میقات دیگر نیز محرم شود. والله العالم

 

آیةالله لطف الله صافی: در فرض سؤال، اگر برای حجّ محرم نشده فعلا تکلیفی ندارد و طواف نساء و نماز آن را بنابر احتیاط خود و یا نائبش بجا آورد و اگر برای حجّ تمتّع محرم شده و نتوانسته وقوفین را درک کند باید با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود و در صورت عدم تمکّن نایب بگیرد و در هر دو فرض مسأله، چنانچه حج بر او مستقرّ بوده یا استطاعت باقی باشد در سال بعد باید حج را انجام دهد

 

3- اگر پس از انجام عمره تمتع مریض شود وبه تشخیص پزشکان باید به وطن برگردد ونمیتواند اعمال حج بجا آورد، یا وقت وقوف گذشته و او را محرم نکرده اند، یا محرم کرده اند ولی برای وقوف نبرده اند، تکلیف چیست؟

 

آیةالله خامنه ای: در فرضی که بعد از عمره تمتع به احرام حج محرم نشده، به هر دلیلی که باشد جهت مرض یا تنگی وقت تکلیفی ندارد ولی در صورتی که به احرام حج محرم شده، حکم محصور دارد.

 

 آیةالله سیستانی: اگر مُحرم نشده باشد و فرض بر این باشد که نمیتواند وقوفین را به مقداری که حج به کمتر از آن صحیح نیست درک کند و برای بقیه اعمال نایب بگیرد به احتیاط واجب عمره او بَدَل به عمره مفرده میشود پس طواف نساء انجام دهد ولو به نیابت اگر نتوان او را طواف داد و مُحِلّ میشود و اگر احرام حجّ بسته است و نمیتواند وقوفین را درک کند باید قربانی یا قیمتِ آن را به کسی بدهد که در منا در روز عید ذبح کند و او پس از وقت مُعیّن که با او توافق میکند حلق یا تقصیر کند و مُحلّ شود ولی تا طواف و سعی در حجّی یا عُمرهای دیگر انجام ندهد زن بر او حلال نمیشود ولی اگر با فرض امکان درک وقوفین ولو به اقلّ واجب از روی جَهل به مسأله یا هر عذری دیگر درک نکرد، حج او باطل است و باید با آن احرام عمره مفردهای انجام دهد تا محلّ شود.

 

آیةالله لطف الله صافی: در فرض سؤال، اگر برای حجّ محرم نشده فعلا تکلیفی ندارد و طواف نساء و نماز آن را بنابر احتیاط خود و یا نائبش بجا آورد و اگر برای حجّ تمتّع محرم شده و نتوانسته وقوفین را درک کند باید با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود و در صورت عدم تمکّن نایب بگیرد و در هر دو فرض مسأله، چنانچه حج بر او مستقرّ بوده یا استطاعت باقی باشد در سال بعد باید حج را انجام دهد. والله العالم

 

آیةالله مکارم شیرازی: اگر سال اوّل استطاعت اوست، حج از او ساقط است مگر این که استطاعت برای سالهای بعد باقی بماند و اگر قبلا حج بر او مستقر شده و مأیوس از خوب شدن است، نایب میگیرد تا حج را از طرف او بجا آورد و اگر امید بهبودی میرود، هر زمان بهبودی پیدا کرد خودش حج تمتع را در سالهای آینده بجا آورد.

 

 

آیةالله شیخ جواد تبریزی: اگر بتواند محرم به حج بشود و وقوف را ولو به اندازهای که صحت حج وی بر آن متوقف است; مثل ادراک لحظهای از وقوف مشعر ولو اضطراری آن، درک کند باید این کار را انجام دهد و برای اعمالی که عاجز از مباشرت است چنانچه ممکن است مانند طواف و سعی او را طواف و سعی دهند انجام دهند و اگر آن را هم نتواند نایب بگیرد. و اگر نتواند وقوف را درک کند چنانچه محرم برای حج نشده به احتیاط واجب عمره تمتّع را عمره مفرده قرار دهد و طواف نساء را بجا آورد یا او را در صورت عجز طواف دهند و اگر ممکن نیست در آن طواف نایب بگیرد و اگر محرم برای حج شده چنانچه متمکّن از دخول مکه نباشد قربانی به منی فرستاده و وقتی معین میکند برای ذبح آن و پس از آن تقصیر میکند و همه چیز بر او حلال میشود و اگر متمکن از دخول مکه باشد حجش مبدل به عمره مفرده میشود و برای اعمال عمره مفرده نایب میگیرد و پس از طواف و سعی نایب، تقصیر میکند سپس نایب طواف نساء بجامیآورد و نیز اگر احرام حج بسته و میتوانسته وقوف را درک کند ولی درک نکرده حجش مبدل به عمره مفرده میشود. والله العالم

  • مطالب اخیر
  • مطالب ویژه
27 فروردين

فقیهی در گفتگو با آنا: اولین جلسه کمیسیون تخصصی ...

  معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت از برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی پزشکی مشورتی حج تمتع ...

ادامه مطلب...
27 فروردين

معاینه پزشکی ۶۸۰ تن از حجاج توسط مرکز پزشکی حج و ...

 نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در استان اردبیل از معاینه پزشکی ۶۸۰ نفر از حجاج ...

ادامه مطلب...
26 فروردين

آیه‌های ۱ تا ۵ سوره اعراف را بشنویم/ عذاب ...

  در یکصد و نود و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های ۱ تا ۵ سوره مبارکه اعراف ...

ادامه مطلب...
26 فروردين

استفتائاتی در مورد حج

با توجه به ثبت نام های حج تمتع، بخش دیگری از پرسش و پاسخ های حج در پایگاه اطلاع رسانی حج تقدیم می ...

ادامه مطلب...
26 فروردين

سفر به عراق بدون داشتن روادید معتبر ممنوع است

مدیر حج و زیارت ایلام گفت: سفر به کشور عراق بدون داشتن روادید ممنوع است و همه مسافران عازم این ...

ادامه مطلب...
01 فروردين

معاینات زائران حج تمتع توسط پزشکان مرکزپزشکی حج ...

 معاینات زائران حج تمتع 98 پیش از اعزام به سرزمین وحی توسط پزشکان مرکزپزشکی حج و زیارت هلال احمر ...

ادامه مطلب...
13 دی

دیدار دکتر پیوندی با رئیس جدید سازمان حج و زیارت

                                            رئیس جمعیت هلال احمر با رئیس جدید سازمان حج و زیارت ...

ادامه مطلب...
27 آذر

رییس سازمان حج و زیارت مطرح کرد:تازه ترین جزییات ...

                                                   رئیس سازمان حج و زیارت تازه ترین ...

ادامه مطلب...
09 دی

اعضاي كميته سلامت حج مركزپزشكي حج وزيارت جمعيت ...

                                                                                 رئيس ...

ادامه مطلب...
10 دی

رشیدیان:حج و زیارت نیازمند نوآوری است

                                                    رئیس سازمان حج وزيارت گفت: امروز حوزه حج ...

ادامه مطلب...

همکاران ما

همکاران ما که در حوزه های حج ، عتبات عالیات و انفورماتیک در خصوص سوالات ، ابهامات و مشکلات پاسخگوی شما میباشند .
معاون عتبات عالیات
    رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
معاون مالی و امور عمومی
مدیر آمار اطلاعات و رایانه

اخبار

فقیهی در گفتگو با آنا: ...

فروردين 27 1398

  معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت از برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی پزشکی مشورتی حج تمتع ۱۳۹۸ در استان تهران ...

ادامه مطلب...

معاینه پزشکی ۶۸۰ تن از ...

فروردين 27 1398

 نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در استان اردبیل از معاینه پزشکی ۶۸۰ نفر از حجاج این استان خبر داد.

ادامه مطلب...

آیه‌های ۱ تا ۵ سوره ...

فروردين 26 1398

  در یکصد و نود و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های ۱ تا ۵ سوره مبارکه اعراف را با هم تلاوت کرده و ...

ادامه مطلب...

استفتائاتی در مورد حج

فروردين 26 1398

با توجه به ثبت نام های حج تمتع، بخش دیگری از پرسش و پاسخ های حج در پایگاه اطلاع رسانی حج تقدیم می شود. در روزهای ...

ادامه مطلب...

سایت های مرتبط

 
 
i  

اطلاعات تماس

  • تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میردامادبین ظفر و نیایش پلاک2658
  • 86744000
  • 88678787
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره مرکزپزشکی حج و زیارت

اين مركز یکی از واحدهای زیرمجموعه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و همکار سازمان حج و زیارت می‌باشد که عهده‌دار كليه مسائل بهداشتي و درماني زائرین ایرانی سه کشور زیارتی عربستان، عراق و سوریه می­باشد.ادامه
 

 

ارسال ایمیل

جهت ارتباط با ما ایمیل خود را وارد نمایید.

We are delighted to inform you that YT v2 released, what's new?

Who's Online

ما 648 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار و مشخصات سایت

نمایش تعداد مطالب:  
225588

جستجو

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده